fbpx
';

Dlaczego projekty akustyczne w pomieszczeniach są taka ważne?

Dlaczego projekty akustyczne w pomieszczeniach są taka ważne?

We współczesnym świecie ciągle otacza nas hałas, dlatego projekty akustyczne wnętrz są taka ważne. W biurowcach bardzo często jest kakofonia różnych dźwięków, która sprawia, że efektywność pracy osób w nim zatrudnionych jest bardzo niska. Udowodniono, że właściwa akustyka pomieszczeń zwiększa efektywność pracowników i sprawia, że chętniej chodzą do pracy!

Pomiary hałasu – polska norma

Według Polskich norm dopuszczalne natężenie hałasu w budynku mieszkalnym w dzień wynosi 40 dB, a w porze nocnej 30 dB. W pomieszczeniach biurowych, administracyjnych  i służących do prac koncepcyjnych dopuszczalny poziom hałasu to 55 dB. W biurach obsługi klienta i w sekretariatach norma jest wyższa i wynosi ona 65 dB.

Od czerwca 2015 wnętrza użyteczności publicznej zostały objęte nową Polską Normą PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka Budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. określono w niej zasady pomiarów i sposoby wyznaczania wskaźników akustyki budowlanej, które określana są według dwóch parametrów:

  • T”, czyli czas pogłosu
  • STI”, czyli wskaźnik transmisji mocy

Badanie czasu pogłosu należy przeprowadzić w normalnych warunkach funkcjonowania pomieszczenia, czyli z pełnym wyposażeniem i umeblowaniem- metoda techniczna (PN-EN ISO 3382-1).

Pomiary akustyczne, jak powinny wyglądać?

Pomiary akustyczne powinny być zawsze przeprowadzane wg polskich norm akustycznych. Należy wykonywać je za pomocą kamery i sond akustycznych, które rozstawiane są w różnych miejscach pomieszczenia, aby zwizualizować miejsca pochodzenia dźwięku.  Do pomiarów akustycznych używamy również profesjonalnego sprzętu do pomiaru, który rejestruje dźwięki w różnych miejscach pomieszczenia, w którym wykonujemy adaptację akustyczną. 

Jeśli w pobliżu znajdują się przemysłowe źródła hałasu, to pomiary akustyczne wykonywane są według Załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 1542.

Projekty akustyczne, na co zwrócić uwagę?

Projekty akustyczne wykonujemy zwykle na indywidualne zamówienie. Muszą spełniać wymagania eksploatacji budynku. Inny projekt akustyczny będzie miała sala konferencyjna, a zupełnie inny wygłuszenie pomieszczeń w domu. Projekt akustyczny powinien zawierać:

  • przeznaczenie pomieszczenia,
  • kształt wnętrza,
  • opis izolacji akustycznych przegród zewnętrznych i stropów,
  • szacowane obciążenie hałasem pochodzącym z pomieszczeń w pobliżu,
  • pogłos i hałas emitowany przez instantyzacje wewnętrzne,
  • rysunki z symbolami i opisami,
  • szczegółowy opis techniczny rozwiązań.

Aby zmniejszyć hałas pomieszczeniach, warto wykonać adaptację akustyczną pomieszczeń w domu i w pracy. Dzięki temu zwiększymy komfort w czasie przebywania w tych pomieszczeniach.

Admin